Project

Landhuis op de Geest te Ubbergen

Het huis dat op de stuwwal wordt gebouwd is door de opdrachtgever zelf ontworpen.
Wij hebben de opdrachtgever begeleid bij het ontwerp, de vergunningen en de detaillering.
Aanvankelijk wilde de opdrachtgever een woning met platdak, geheel in de traditie van het moderne bouwen. De welstandsnota schrijft echter een schuine kapvorm voor, wat geleid heeft tot het huidige ontwerp.
Door de kapvorm krijgt iedere ruimte zijn eigen dynamiek en kan het licht ook van bovenaf diep de woning binnendringen.
Ondanks het behoorlijke volume blijft de verschijningsvorm bescheiden van omvang; dit komt doordat de slaapverdieping voor het grootste gedeelte in de stuwwal is weggewerkt.

 

Samengewerkt met Koen Geraedts